Front Page Slideshow

Преустройство на товаро-пътнически асансьор

Оценка: 4.3 от 4 гласа

През 2012 година фирма „Лифт М” ЕООД спечели и изпълни обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт на товаро-пътнически асансьор, находящ се в сградата на РУ „Социално осигуряване” гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов № 126”, включващо следните дейности:

I. Обновяване и обезопасяване на асансьорна уредба, включващо:

 • Облицовка на стени и тавани на асансьорна кабина с ламинирани плоскости и неръждавейка;
 • Поставяне на противоплъзгаща твърдо изтриваема настилка;
 • Подмяна на кабинна бутониера и осветително тяло;
 • Монтиране на вътрешна автоматична врата;
 • Подмяна на двукрили полуавтоматични врати с автоматични;
 • Подмяна на релейно табло за управление с микрокомпютърно;
 • Подмяна на скоростен ограничител и флексир кабел;

II. СМР, включващо:

 • Възстановяване на мазилката около вратите и в машинното помещение;
 • Боядисване на машинното помещение и около вратите;
 • Подмяна на захранващо ел. табло;
 • Направа на шахтово осветление;

III. Узаконяване на товаро-пътнически асансьор и пускане в експлоатация;

След приключване на обществената поръчка  в договорените срокове, приемателна комисия чрез приемо-предавателен протокол констатира, че:

ПРИЕМА извършените дейности и няма забележки по изпълнението.